We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dorpsbelangen Meerstad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit betekent dat alles wat je van ons hoort en ziet gedaan is door personen die dit in hun vrije uren doen.

 

We zijn op dit moment concreet op zoek naar personen die willen helpen binnen onze vereniging. Hieronder een overzicht met wat we op dit moment allemaal nodig hebben. We zouden graag nu al onze planning willen rondmaken. Als we de planning niet rond hebben gaan evenementen niet door.

In 2022 betekent dit (helaas) dat de Kerstmarkt niet door kan gaan.

 

We zoeken hulp bij het organiseren van evenementen. Hieronder concreet wat we vragen voor onze Feestcommissie. 

We gaan er vanuit dat we op je kunnen rekenen als je je opgeeft. Noteer het dus in je agenda. Deze werkzaamheden zijn welliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Nadat je je hebt opgegeven zal het betreffende organiserend comité z.s.m. contact met je opnemen.

Feestcommissie---------------

-----


Coördineren van de activiteiten van de feestcommissie, zorgdragen dat de verschillende evenementen lopen zonder inhoudelijk erbij betrokken te zijn. (Denk aan: checken of vergunning is aangevraagd, checken of aan alle eisen wordt voldaan, hulpvragen doorgeven aan bestuur / "Marketing en Communicatie" persoon voor verzoek hulp via sociale kanalen/nieuwsbrief).

-------------------

Overige (zeer belangrijke) taken binnen de vereniging


Op dit moment zamelen wij met Harkstede het oud papier in. Dorpsbelangen Harkstede heeft te kennen gegeven dit niet meer voor Meerstad te willen coördineren. Vanaf 2023 zullen we dit dus als vereniging gaan oppakken. Maar daarvoor hebben we veel hulp nodig van inzamelaars! 

-----


Bijhouden van social media en website. Vormgeven van de nieuwsbrief. (Deels eigen content maken, veelal obv input vanuit bijv.  feestcommissie of bestuur). Dit kan ook een duo functie zijn.

-----


Om alle facetten binnen onze vereniging te kunnen financiëren hebben we geld nodig. Dit halen we o.a. op door sponsorgelden. Vind jij het leuk om hier bij te helpen?