Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld je aan via het aanmeldformulier!

Update werkzaamheden Noordelijke ontsluitingsroute

Ingezonden stuk vanuit Bureau Meerstad

 

Sinds dit voorjaar werken we aan de voorbereiding van de aanleg van de noordelijke ontsluitingsroute. Dat is de nieuwe route voor auto, fiets en openbaar vervoer tussen de Vossenburglaan-Hoofdweg en P+R Meerstad (aan de oostelijke ringweg). In dit bericht geven wij u graag een update over de laatste stand van zaken.

 

 

Voorbereidingen zandtransport

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsroute is zand nodig. Via een buizensysteem verplaatsen we het zand naar het zanddepot. Dat zanddepot komt in het weiland tussen de Hoofdweg en de Middelberterweg. We verwachten dat het overgrote deel van het zand rond de zomer van 2021 verwerkt is.

Op dinsdag 3 november jl. is de aannemer begonnen met het vervoeren en aanleggen van de buizen voor het zandtransport. Het opbouwen van het buizensysteem gebeurt vanaf het open terrein achter Hoofdweg nummer 211. De buizen worden vervolgens met een bootje aangelegd in de Kwelvaart.

Volgens de huidige planning wordt op zaterdag 21 november a.s. het buizensysteem over de Hoofdweg gelegd, ten noorden van het kruispunt met de Vossenburglaan. De Hoofdweg blijft bereikbaar tijdens deze werkzaamheden. Het opbouwen van het buizensysteem duurt in totaal ongeveer 2 weken. Daarna kan het zandtransport starten.

 

Werkzaamheden kruispunt Hoofdweg - Vossenburglaan

Op de kruising Hoofdweg – Vossenburglaan komt een nieuwe rotonde. Hiervoor moet een aantal kabels en leidingen worden verlegd. De aannemer is hiermee gestart en de werkzaamheden duren tot ongeveer half december. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

 

Onderdoorgang Middelberterweg

Inmiddels is de aannemers combinatie die gaat werken aan de onderdoorgang bekend: Salverda Bouw BV en Schagen Infra BV. Op dit moment werken wij samen met de aannemers het technisch ontwerp van de onderdoorgang verder uit. Als alles volgens planning verloopt, willen we in februari 2021 de direct omwonenden een toelichting geven op het plan. Er wordt dan meer vertelt over de planning, bouwmethodes, bereikbaarheid enzovoorts. Uiteraard op een verantwoorde manier die past binnen de corona-maatregelen. De direct omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden? Neemt u dan contact op met ons meldpunt via 050 – 599 57 10 of via meldpunt@meerstad.eu. Nieuws over de aanleg van de ontsluitingsroute en andere werkzaamheden in Meerstad kunt u ook lezen op de pagina werkzaamheden.