Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld je aan via het aanmeldformulier!

Inventarisatie wensen en behoeften sport- en muziekactiviteiten

Vanuit Dorpsbelangen Meerstad willen we graag inventariseren welke behoefte er is rondom sport- en muziekactiviteiten.

 

Naast de mogelijkheden voor buitenactiviteiten zijn we ook benieuwd naar welke activiteiten Meerstadjers graag in de toekomst binnen zouden willen zien.

We willen graag weten hoe jij hierover denkt.

 

Wil je een paar minuten de tijd nemen om deze vragenlijst in te vullen?

 

De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt.

 

De enquête is te vinden via deze link: https://www.ersm.nl/meerstadactiviteiten