Skaeve Huse

 

Op 19 januari j.l. vond de online bewonersbijeenkomst plaats n.a.v. de beoogde locatie voor Skaeve Huse aan de Hoofdweg.
Tijdens deze sessie was het mogelijk om vragen te stellen.

 

Vanaf 1 februari zullen er antwoorden te lezen zijn op: Vragen en antwoorden plan voor nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg | Gemeente Groningen.
In de loop van de week van 1 februari zal dit aangevuld worden.


Vanuit Dorpsbelangen Meerstad hebben wij de volgende vragen, op voorhand, aan de gemeente gestuurd. Dit n.a.v. e-mails van inwoners van Meerstad. Dank daarvoor.


Vragen/ zorgen:

De gekozen locatie.

De doelgroep vraagt een prikkelarme omgeving en een vaste, stabiele woonplek.

 • Is de gekozen locatie voldoende prikkelarm
 • Is de gekozen locatie stabiel genoeg, gezien het om een tijdelijke/ geen permanente plek gaat?
 • Welke plannen zijn er na de tijdelijke aard? Kan er een nog zwaardere woonvorm geplaatst worden? (Re-socialisatie van forensische patiënten)
 • De locatie voldoet aan praktische criteria (de grond is van de gemeente; deze is groot genoeg en er zijn aansluitingen). Zouden inhoudelijke criteria, die de veiligheid betreffen niet leidend moeten zijn, van waaruit praktische criteria gerealiseerd kunnen worden?
 • Waarom wordt er niet nu al een permanente locatie gezocht, gezien er na 10 jaar alsnog een andere plek gevonden moet worden? Dan doorlopen we dit traject opnieuw.

 

Uit vergelijkbare projecten in andere steden komt naar voren dat er weinig overlast is rondom de woonplek.
Dit roept vragen op: Kan dit gespecificeerd worden?

 • Wat voor een soort overlast is er in andere steden? Hoe is hiermee omgegaan?

Er zal een sociaal beheerder op het terrein wonen.

 • Welke rol heeft de sociaal beheerder concreet? Waar draagt deze zorg voor?
 • En wellicht nog wel belangrijker, wie draagt zorg voor het beheer buiten het terrein?
 • Hoe wordt toezicht gehouden buiten het terrein en wie beheert hierin indien nodig?
 • Hoe wordt toezicht gehouden buiten het terrein en wie beheert hierin indien nodig?

 

Het omgevingsonderzoek.

 • Kan het plan doorgaan als het omgevingsonderzoek negatief uitwijst?
 • Welke betrokken partijen worden geïnterviewd?

 

Op een aantal vragen is gedurende de sessie al antwoord gegeven, maar wij hopen in de komende week op alle vragen een antwoord te krijgen.

 

terug