We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Warenmarkt

Vanuit Dorpsbelangen Meerstad willen we graag inventariseren of er behoefte is aan een (waren)markt in Meerstad. We moeten, naar verwachting, nog even wachten op de supermarkt (de geplande opening is april 2022).

Een markt zou een mooie toevoeging kunnen zijn in het dorp. We willen graag weten hoe jij hierover denkt. Wil je een paar minuten de tijd nemen om deze korte vragenlijst in te vullen?

De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt.


De enquete is te vinden via deze link: https://forms.gle/V12korewUFGA8G147