We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Belangrijke informatie voor Meerstadjers

Als Dorpsbelangen Meerstad schuiven wij regelmatig aan bij overleggen over onze leefomgeving. In verschillende samenstelling en verschillende fora.

De verslagen van deze overleggen zijn vanaf nu hier te downloaden. 

Overleg Dorpsbelangen Meerstad (DB) - Bureau Meerstad (BM)

Frequent (streven is iedere zes weken) is er een gesprek tussen een afvaardiging van Dorpsbelangen Meerstad en Bureau Meerstad 

Volgende overleg: 15 september

120522 - DB BM
240322 - DB BM
231221 - DB BM

Overige verslagen / correspondentie

Brief aan de raadsleden: Aandachtspunten Wensbeeld masterplan Meerstad 1.1
Notulen ALV Dorpsbelangen Meerstad 06 04 2022
Dorpsbelangen Meerstad Resultaten Meerstad Enquete
020322 - Email BM Over Kinderopvang Meerstad
010222 - Verslag Watercommissie DB BM
241121 - Verslag Water/Verkeerscommisie DB BM
011220 - Gespreksverslag DB - Gemeente Groningen - Skaeve Huse