We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Belangrijke informatie voor Meerstadjers

Als Dorpsbelangen Meerstad schuiven wij regelmatig aan bij overleggen over onze leefomgeving. In verschillende samenstelling en verschillende fora.

De (openbare) verslagen van de overleggen zijn hier te downloaden. 

Overleg Dorpsbelangen Meerstad (DB) - Bureau Meerstad (BM)

Frequent (streven is iedere zes weken) is er een gesprek tussen een afvaardiging van Dorpsbelangen Meerstad en Bureau Meerstad 

230412 - DB BM
230223 - DB BM
120123 - DB BM
271022 - DB BM
280922 - DB BM
120522 - DB BM
240322 - DB BM
231221 - DB BM

Overige verslagen / correspondentie

2023 Uitkomsten Enquete Voorzieningen
110523 Overleg Wijkwethouder en Gebiedsmanager gemeente Groningen
2023 Uitkomsten Enquête Warenmarkt Meerstad
261022 Inspraak Dorpsbelangen Meerstad Politieke Woensdag: Masterplan Meerstad 1.1 + Begeleidende e-mail
310522 Brief aan de raadsleden: Aandachtspunten Wensbeeld Masterplan Meerstad 1.1
060422 Notulen ALV Dorpsbelangen Meerstad
2022 Uitkomsten Enquête Meerstad
020322 - Email BM Over Kinderopvang Meerstad
010222 - Verslag Watercommissie DB BM
241121 - Verslag Water/Verkeerscommisie DB BM
011220 - Gespreksverslag DB - Gemeente Groningen - Skaeve Huse

In de media verschenen: