We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

28/10/2022:
In de media verschenen over dit onderwerp de afgelopen weken de volgende artikelen:

Zowel RTV Noord als Dagblad van het Noorden besteedden aandacht aan de door ons verstuurde brandbrief aan de gemeenteraad. 

Weten wat er in deze brief stond? Download op onze downloadpagina: Downloads.

 

De nieuwsberichten (en radio uitzending) van RTV Noord zijn gratis te bekijken en -luisteren hieronder.

Voor de artikelen van DvhN is een premiumabonnement nodig.

RTV Noord

Dagblad van het Noorden

Inmiddels hebben we een uitnodiging van de gebiedswethouder Rik van Niejenhuis om kennis te maken en zullen we onze zorgen ook nogmaals in een persoonlijk gesprek toelichten.


Onderdeel van de visie van Dorpsbelangen Meerstad is:

De leefbaarheid in het dorp vergroten door open te staan voor ideeën vanuit het dorp en transparant en toegankelijk te zijn over de haalbaarheid van ideeën.

 

We geven hier vorm aan door te werken met werkgroepen voor het uitwerken van gebiedsvisies voor de geïdentificeerde gebieden. Via onderstaande link is meer informatie te vinden over waar de werkgroepen mee bezig zijn en de contactgegevens.

 

Werkgroep: Meerstad-Oost

Deze werkgroep richt zich op het gebied Meerstad-Oost. Dit omvat het gebied vanaf de roeibaan tot aan Harkstede. Dit is een nog te ontwikkelen gebied.

 

Werkgroep: Eemskanaalzone

Deze werkgroep richt zich op het gebied Eemskanaalzone. Dit omvat het gebied vanaf de Hoofdweg richting industrieterrein de Driebond. 

 

Klankbordgroep

Wil jij af en toe een enquête ontvangen om je mening te geven over belangrijke onderwerpen die ons leefgebied aangaan?