We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Onderdeel van de visie van Dorpsbelangen Meerstad is:

De leefbaarheid in het dorp vergroten door open te staan voor ideeën vanuit het dorp en transparant en toegankelijk te zijn over de haalbaarheid van ideeën.

 

We geven hier vorm aan door te werken met werkgroepen voor het uitwerken van gebiedsvisies voor de geïdentificeerde gebieden. Via onderstaande link is meer informatie te vinden over waar de werkgroepen mee bezig zijn en de contactgegevens.

 

Werkgroep: Meerstad-Oost

Deze werkgroep richt zich op het gebied Meerstad-Oost. Dit omvat het gebied vanaf de roeibaan tot aan Harkstede. Dit is een nog te ontwikkelen gebied.

 

Werkgroep: Eemskanaalzone

Deze werkgroep richt zich op het gebied Eemskanaalzone. Dit omvat het gebied vanaf de Hoofdweg richting industrieterrein de Driebond. 

 

 

Klankbordgroep

Wil jij af en toe een enquête ontvangen om je mening te geven over belangrijke onderwerpen die ons leefgebied aangaan?