Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld je aan via het aanmeldformulier!

foto www.meerstad.eu

Gebied: Eemskanaalzone

 

Het gebied is al volop in ontwikkeling met de werkzaamheden aan de ontsluitingsweg. Ook planologische stukken zijn gepubliceerd, die de verwachte bebouwing beschrijven.

De belangen die we nu al zien zijn o.a.:

  • Verdeling van voorzieningen voor EMKZ en Meerstad;
  • verkeersveiligheid en de
  • overgang stadse bouw naar landelijk.


Het team is hard bezig om de informatie inzichtelijk te krijgen zodat we een informatiesessie kunnen organiseren.


Voorbeelden dat de gemeente en bureau Meerstad met belangen werkgroepen meedenken zijn terug te zien in het ontwerp voor ontsluitingsweg en het zandtransport via pijpleidingen ipv. vrachtauto's.


We hopen dit voort te zetten door de Meerstadjers zoveel mogelijk informatie aan te beiden en te bevragen d.m.v. enquêtes om inzichtelijk te krijgen wat hun belangen, wensen, zorgen en kansen zijn.

---------------------------------------------------------------------------

Actualisatie Masterplan Meerstad

 

Bureau Meerstad werkt al sinds vorig jaar oktober aan een actualisatie en aanpassing van het Masterplan Meerstad dat stamt uit 2005. Tijdens interactieve werksessies met belanghebbende organisaties en bewonersvertegenwoordigers is de beoogde invulling besproken en nader vorm gegeven. Om inzicht te krijgen in wat bewoners belangrijk vinden in hun directe omgeving en wat in de toekomst nog nodig/gewenst is, is deze enquête uitgezet.

 

Er zijn 263 ingevulde vragenlijst retour ontvangen, waarvan 244 met postcode 9613. Met ongeveer 950 adressen in Meerstad geeft deze opkomst een redelijk beeld wat de zorgen, wensen en prioriteiten van de bewoners van Meerstad zijn.

 

 

Download de uitkomsten hieronder:

Werkgroepcoördinator (interim):

Rob Reijngoud

Team:

Dragoslav Sikanja

Corry Kukler

Marcel Duzink

Anne Haisma

 

Contact met de werkgroep Eemskanaalzone kan via onderstaand formulier. Dit bericht wordt rechtstreeks naar de werkgroep toegestuurd.