Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld je aan via het aanmeldformulier!

Werkgroepcoördinator:

Rob Reijngoud

Team:

Arjan van Asperen

Marjolein Meijer

Ronald Pijnacker

Johan Wits

 

Contact met de werkgroep Meerstad-Oost kan via onderstaand formulier. Dit bericht wordt rechtstreeks naar de werkgroep toegestuurd.

Gebied: Meerstad-Oost

 

De commissie voor het gebied ten Oosten van de roeibaan wil graag de belangen van de Meerstadjers vertegenwoordigen tijdens de ontwikkeling van het gebied.


---------------------------------------------------------------------------

Actualisatie Masterplan Meerstad

Bureau Meerstad werkt al sinds vorig jaar oktober aan een actualisatie en aanpassing van het Masterplan Meerstad dat stamt uit 2005. Tijdens interactieve werksessies met belanghebbende organisaties en bewonersvertegenwoordigers is de beoogde invulling besproken en nader vorm gegeven. Om inzicht te krijgen in wat bewoners belangrijk vinden in hun directe omgeving en wat in de toekomst nog nodig/gewenst is, is deze enquête uitgezet.

 

Er zijn 263 ingevulde vragenlijst retour ontvangen, waarvan 244 met postcode 9613. Met ongeveer 950 adressen in Meerstad geeft deze opkomst een redelijk beeld wat de zorgen, wensen en prioriteiten van de bewoners van Meerstad zijn.

 

Download de uitkomsten hieronder:

Dorpsbelangen Meerstad Resultaten Meerstad Enquete
PDF – 692,3 KB 414 downloads