We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Buurtvereniging Tersluis heeft een rubriek "geef de pen door". De aftrap voor deze rubriek is gedaan door de wijkagent van Meerstad. In overleg met de buurtvereniging hebben we dit stuk op onze site geplaatst, omdat het een overkoepelend karakter heeft voor heel Meerstad.