Onderdeel van de visie van Dorpsbelangen Meerstad is: 

De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid proberen te vergroten door het, samen met de inwoners, organiseren van wijkoversteigende evenementen/activiteiten voor jong en oud.