Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld je aan via het aanmeldformulier!

Huisregels evenementen Meerstad


Om de orde en veiligheid tijdens het evenement in  Meerstad te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Indien je je bevindt op het terrein van een evenement Meerstad ben je verplicht je aan de huisregels te houden. Je dient de aanwijzingen van de vrijwilligers van de organisatie (Dorpsbelangen Meerstad) op te volgen.

De huisregels staan hieronder beschreven. Je vindt ze ook op het evenemententerrein.

 

HUISREGELS EVENEMENT MEERSTAD 

 

 • Indien u zich bevindt op het terrein van een evenement van Dorpsbelangen Meerstad bent u verplicht zich aan de huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie (Dorpsbelangen Meerstad) op te volgen. De organisatie behoudt zich het recht voor om u de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Op grond van uw gedrag (dronken, agressief, enz.) op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • Bezoekers vanaf 14 jaar moeten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder geldig ID-bewijs kunnen wij u de toegang tot het terrein weigeren.
 • Het is verboden op ons terrein drugs en/of lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of verhandelen. 
 • Het is verboden eigen alcoholische drank mee te nemen naar het dorpsfeest terrein.
 • Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank dragen en/of nuttigen. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • In overdekte objecten zoals tent, toiletten mag niet gerookt worden. Elektrische sigaret is ook niet toegestaan. 
 • Op het terrein zal soms (harde) muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. 
 • Parkeren van fietsen en voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken (zie toelichting*). 
 • Bezoek aan het evenement van Dorpsbelangen Meerstad en deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico! Dorpsbelangen Meerstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
 • Door ons evenement te bezoeken ga je ermee akkoord dat Dorpsbelangen Meerstad foto en video opnames maakt, die met name gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden (social media, website, krantenberichten, programmablad, etc). Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd. 
 • Tijdens het evenement houden wij ons aan de maatregelen van de Rijksoverheid zoals die gelden op het moment van uw bezoek.

 

* ENKELE TOELICHTINGEN