We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Huisregels Watersportweekend Woldmeer


Om de orde en veiligheid tijdens het Watersportweekend Woldmeer Meerstad te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Indien je je bevindt op het terrein van Watersportweekend Woldmeer Meerstad ben je verplicht je aan de huisregels te houden. Je dient de aanwijzingen van de vrijwilligers van de organisatie (Watersportcommissie Dorpsbelangen Meerstad) op te volgen.

De huisregels staan hieronder beschreven. Je vindt ze ook op het evenemententerrein.

 

HUISREGELS WATERSPORTWEEKEND WOLDMEER MEERSTAD 

 

 • Indien u zich bevindt op het terrein van Watersportweekend Woldmeer Meerstad bent u verplicht zich aan de huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie (Watersportcommissie Dorpsbelangen Meerstad) op te volgen. De organisatie behoudt zich het recht voor om u de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Op grond van uw gedrag (dronken, agressief, enz.) op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • Bezoekers vanaf 14 jaar moeten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder geldig ID-bewijs kunnen wij u de toegang tot het terrein weigeren.
 • Het is verboden op ons terrein drugs en/of lachgas in bezit te hebben, te gebruiken of verhandelen. 
 • Het is verboden eigen alcoholische drank mee te nemen naar het dorpsfeest terrein.
 • Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank dragen en/of nuttigen. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • In overdekte objecten zoals tent, toiletten mag niet gerookt worden. Elektrische sigaret is ook niet toegestaan. 
 • Op het terrein zal soms (harde) muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. 
 • Parkeren van fietsen en voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken (zie toelichting*). 
 • Bezoek aan het Watersportweekend Woldmeer Meerstad, het betreden van het water en deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico!

  De vrije inloop activiteiten van de kano's/kajaks zijn zonder toezicht! Deelname hieraan is op eigen risico. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. Kinderen kunnen deelnemen onder begeleiding en toezicht van een aanwezige volwassene. 

  Watersportcommissie Dorpsbelangen Meerstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
 • Deelnemers aan de clinics dienen in bezit te zijn van minimaal zwemdipoma A. 
 • Deelnemende verenigingen hebben de clinics in leeftijdscategorieën ingedeeld om de veiligheid te waarborgen
 • Door ons evenement te bezoeken ga je ermee akkoord dat Watersportweekend Woldmeer Meerstad foto en video opnames maakt, die met name gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden (social media, website, krantenberichten, programmablad, etc). Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd. 
 • Tijdens het evenement houden wij ons aan de (corona)maatregelen van de Rijksoverheid zoals die gelden op het moment van uw bezoek.