Bereik op sociale media en via de website

Dorpsbelangen Meerstad is actief op Facebook en op Instagram. Sinds de oprichting in december 2020 laten deze kanalen een gestage groei zien.

* gegevens van 22/02/2021

Terug naar: