Dit pakket wordt per voorgeschreven termijn gefactureerd. 

Het is mogelijk om dit pakket voor drie achteréénvolgende termijnen af te nemen. In dat geval is er één termijn gratis en komt het bedrag voor drie termijnen op EU150,-