We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dorpsbelangen Meerstad is er voor iedereen in Meerstad!

 

Doel: Dorpsbelangen Meerstad zet zich in voor een leefbaar dorp!

 

Wat verstaan we onder leefbaar?

 • Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving waar het fijn wonen en verblijven is
 • Sociale interactie tussen bewoners; mensen weten elkaar te vinden en zoeken elkaar op
 • De aanwezigheid van en toegang tot (basis)voorzieningen
 • Kwalitatief hoogstaand groen
 • Een veilige en schone omgeving waarin we om elkaar en ons dorp denken

 

Hoe zetten wij ons hiervoor in?

Wij:

 • Zijn gesprekspartner voor instanties en derden;
 • Dragen de belangen van het dorp naar buiten toe uit en ondernemen actie als die belangen in het geding komen;
 • Organiseren evenementen en activiteiten;
 • Informeren bewoners over belangrijke ontwikkelingen of veranderingen.

 

Organisatie

Het bestuur van Dorpsbelangen Meerstad bestaat op dit moment uit 5 personen:

 1. voorzitter,
 2. vice-voorzitter en gebiedscoördinator,
 3. secretaris,
 4. evenementencoördinator en
 5. penningmeester

 

Zij worden ondersteund door een aantal vaste actieve leden die zich verenigd hebben in verschillende commissies. Op deze manier verdelen we de taken en belasting zodat iedereen doet waar hij/zij goed in is en waar hij/zij plezier aan beleeft.

 

Missie:

Dorpsbelangen Meerstad is een vereniging die voor, en met, inwoners in het groeiende dorp Meerstad de leefbaarheid vergroot. Dorpsbelangen Meerstad is namens de inwoners een gesprekspartner voor derden.

Visie:

Meerstad is een groeiend dorp. Dorpsbelangen Meerstad wil:

 • de leefbaarheid in het dorp vergroten door open te staan voor ideeën vanuit het dorp en transparant en toegankelijk te zijn over de haalbaarheid van ideeën;
 • de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid proberen te vergroten door het, samen met de inwoners, organiseren van dorpsoverstijgende evenementen/activiteiten voor jong en oud;
 • een verbindende factor zijn voor het dorp met de gemeente, diverse instanties, organisaties en verenigingen.

Kernwaarden:

Dorpsbelangen Meerstad hecht waarde aan de volgende kernwaarden:

 • Open communicatie in de informatievoorziening richting de inwoners van Meerstad (website/social media/nieuwsbrief).
 • Dorpsbelangen Meerstad staat voor een samenwerking met de inwoners van Meerstad, middels het betrekken van vrijwilligers bij evenementen.
 • Als Dorpsbelangen Meerstad zijn we er vóór en mét elkaar.