We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dorpsbelangen Meerstad is er voor iedereen in Meerstad!

 

Meerstad, van weiland met een paar huizen naar een dorp

Meerstad groeit, dat zal niemand zijn ontgaan. Waar in 2012 de buurtvereniging Meeroevers de eerste buurtvereniging was, heeft Tersluis nu ook een bruisende buurtvereniging. De buurtvereniging van Groenewei en De Zeilen zijn in de opstartfase.

 

Aangezien Meerstad een steeds groter dorp wordt, is in 2020 Dorpsbelangen Meerstad opgericht.

Samen met de buurtverenigingen bruisen wij van de energie om Meerstad nóg leefbaarder te maken. Maar we zijn er ook voor de serieuzere zaken. Samen met en voor onze inwoners willen wij betrokken blijven bij de ontwikkelingen in en rondom ons mooie dorp.

 

Als Dorpsbelangen Meerstad zijn we volop betrokken bij de ontwikkelingen in en rondom Meerstad. We zitten aan tafel bij derde partijen en zijn in gesprek over de leefbaarheid en ontwikkelingen in en rondom Meerstad.

 

Voor de te ontwikkelingen gebieden Meerstad Oost (richting Harkstede) en de Eemskanaalzone (richting Driebond) hebben we gebiedscommissies opgezet.

Bovenstaande commissies zijn benieuwd naar jouw wensen en behoeften en willen dit middels een enquête in kaart brengen.

Wil je meedenken? Meld je dan aan voor onze Klankbordgroep door hier te klikken.

 

Maar we organiseren ook evenementen voor jong en oud. Zo was er al de (online) Sint intocht, streden straten onderling voor de mooist versierde straat tijdens  Koningsdag, maakten kinderen kennis met allerlei sporten tijdens de Buitenspeelmiddag. En staat er voor september een klein dorpsfeest met een zeskamp en een vliegerfestival op de planning.

 

We houden jullie op de hoogte van activiteiten en zaken die spelen in en rondom ons dorp via onze sociale media kanalen en de nieuwspagina op deze site.

Mocht je geen sociale media hebben of niet zovaak op internet kijken en wil je ieder kwartaal een papieren nieuwsbrief in de bus? Mail dan je adres naar: info@dorpsbelangenmeerstad.nl of laat het weten door een briefje in de bus te doen op Talingeneiland 4.

 

Missie:

Dorpsbelangen Meerstad is een vereniging die voor, en met, inwoners in het groeiende dorp Meerstad de leefbaarheid vergroot. Dorpsbelangen Meerstad is namens de inwoners een gesprekspartner voor derden.

 

Visie:

Meerstad is een groeiend dorp. Dorpsbelangen Meerstad wil:

  • de leefbaarheid in het dorp vergroten door open te staan voor ideeën vanuit het dorp en transparant en toegankelijk te zijn over de haalbaarheid van ideeën;
  • de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid proberen te vergroten door het, samen met de inwoners, organiseren van dorpsoverstijgende evenementen/activiteiten voor jong en oud;
  • een verbindende factor zijn voor het dorp met de gemeente, diverse instanties, organisaties en verenigingen.

 

Kernwaarden:

Dorpsbelangen Meerstad hecht waarde aan de volgende kernwaarden:

  • Open communicatie in de informatievoorziening richting de inwoners van Meerstad (website/social media/nieuwsbrief).
  • Dorpsbelangen Meerstad staat voor een samenwerking met de inwoners van Meerstad, middels het betrekken van vrijwilligers bij evenementen.
  • Als Dorpsbelangen Meerstad zijn we er vóór en mét elkaar.