We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Dagelijks bestuur

Dorpsbelangen Meerstad wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit betekent dat alles wat je van ons hoort en ziet gedaan is door personen die dit in hun vrije uren doen.

(v.l.n.r.)

Penningmeester: Anouk Lubbers

Algemeen bestuurslid: Linda van der Veen

Voorzitter: Marja Wouda

Gebiedsontwikkeling/vv: Wendelin Wolters

Secretaris: Sophie Kamphuis

Hulp gevraagd! 

Feestcommissie


-----


-----


----------


-----

Coördineren van de activiteiten van de feestcommissie, zorgdragen dat de verschillende evenementen lopen zonder inhoudelijk erbij betrokken te zijn. (Denk aan: checken of vergunning is aangevraagd, checken of aan alle eisen wordt voldaan, hulpvragen doorgeven aan bestuur / "Marketing en Communicatie" persoon voor verzoek hulp via sociale kanalen/nieuwsbrief).

-------------------

Overige (zeer belangrijke) taken binnen de vereniging

Op dit moment zamelen wij met Harkstede het oud papier in. Dorpsbelangen Harkstede heeft te kennen gegeven dit niet meer voor Meerstad te willen coördineren. We zullen dit dus in de toekomst in eigen beheer moeten doen. Of we stoppen helemaal met de inzameling, maar lopen hierdoor als vereniging 2000/3000EU mis.

-----

Bijhouden van social media en website. Vormgeven van de nieuwsbrief. (Deels eigen content maken, veelal obv input vanuit bijv.  feestcommissie of bestuur). Dit kan ook een duo functie zijn.

-----

Om alle facetten binnen onze vereniging te kunnen financiëren hebben we geld nodig. Dit halen we o.a. op door sponsorgelden. Vind jij het leuk om hier bij te helpen?