We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Naast de Dorpsbelangen en de buurtverenigingen zijn er nog meer groepen actief in Meerstad.

 

Op deze pagina vind je informatie over deze initiatieven.


Energiecoöperatie Meerkracht

 

Wij zijn een coöperatie die zich richt op de duurzame ontwikkeling van Meerstad. In de toekomst zal de energievoorziening duurzaam en voor een belangrijk deel lokaal zijn. Daarom werken wij aan een woonomgeving die niet alleen op papier, maar ook in realiteit energieneutraal is. Dit vereist allereerst eigen energieopwekking, slim gebruik en opslag.

 

Ons eerste opwekproject is van start gegaan: een zonnedak op de Rigoletto manege.

Twaalf buurtbewoners wekken hiermee straks 55.000 kWh stroom op en voorkomen de uitstoot van zo'n 25 ton CO2 per jaar.

 

Naast opwek organiseren wij informatieve avonden over duurzaamheid, zoals over de werking van de warmtepomp, duurzaam leven en energie besparen.

 

Wil jij ook meedoen om onze wijk echt energie neutraal te maken?

Meld je dan via info@meerkracht.org of www.meerkracht.org


  Volkstuinvereniging Meerstad

   

  In februari 2015 is volkstuinvereniging Meerstad opgericht. We zijn begonnen met een volkstuincomplex achter Klein Harkstede en sinds 2019 hebben we een mooi volkstuincomplex aan de Woldmeerweg (naast de manage).

  Als volkstuinvereniging hanteren we het principe van natuurlijk tuinieren. Dit betekent dat we zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen in de tuin. Bij natuurlijk tuinieren ligt de aandacht op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Er mogen geen onnatuurlijke (bestrijdings-)middelen gebruikt worden. Dit jaar komt een imker met een aantal bijenvolken op het complex.

  Bij de ingang van het complex hebben we een groen ‘dorpsplein’ gerealiseerd. Dit groene ‘dorpsplein’ is een gemeenschappelijk deel waar we kunnen ontmoeten en ontspannen. 

  We organiseren hier activiteiten voor leden en in de toekomst willen we hier eventueel ook activiteiten organiseren voor de overige bewoners van Meerstad.  

  Als vereniging onderhouden we zelf het gehele complex. Hiervoor organiseren we ongeveer 6 keer per jaar een klusochtend/-avond waarvoor leden zich kunnen inschrijven.

  De vereniging bestaat momenteel uit 39 leden.

  Mocht je vragen hebben of interesse (er is momenteel wel een wachtlijst) in een perceel mail dan naar volkstuinvereniging.meerstad@gmail.com